[Begudà] Sobre els vessaments al Torrent del Riot

Visita de la CUP Sant Joan a l'empresa Noel Alimentària

Atés els últims vessaments de l'empresa NOEL ALIMENTÀRIA S.L. a la riera de Begudà, l'empresa es va posar en contacte amb la CUP de Sant Joan les Fonts, per fer una visita a les obres i explicar què estaven fent per resoldre aquest problema.

El dilluns 15 de Febrer , dos membres de AL de CUP Sant Joan, vam anar a Noel, on ens va atendre el tècnic d'inversions i obres de l'empresa , JD.
En la visita vam veure que havien aixecat la zona de les recoleccions d'aigües, on tenen separades la recolecció en tres pocions (pluvials, fecals i processos industrials). L'objectiu d'aquest aixecament es trobar la fuga que produeix l'abocament a la riera.

El tècnic ens va indicar que creuen que han trobat la fuga, una tuberia antiga sota el nivell de les noves instl·lacions, que actualment recullen de forma provisional en una bassa i bombegen l'aigua a la depuradora.
També ens han comentat que s'ha posat en funciona
ment un diposit col·lector nou de les aigües de producció, que envia l'aigua a la depuradora pròpia de la fabrica.

Altres mesures que estan prenent són millores en la recol·leció de les aigües del bany maria,(sobreixidors) que no estaven canalitzades, reducció de l'aigues d'infiltració i reparacions en els sistemes de refrigeració.
En les pròximes 3-4 setmanes , està prevista la finalització d'aquestes obres, i ens han instat a tornar a fer la visita, per veure el resultat. Oferiment que hem acceptat.

També hem presentat una instància a l'ajuntament per accedir a l'informe de l'ACA sobre el primer vessament. Encara estem esperant la resposta.

Celebrem i agraïm als veïns el seu compromis amb el seu entorn, així com la voluntat de l'empresa per posar remei a aquesta problemàtica.